דף הבית חדשות
חדשות

סל התרופות 2018 - תגובה

התייחסותו של שמוליק בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה, לפרסום החלטות וועדת סל התרופות

מערכת TheMEDICAL | 31.12.2017

"השנה וועדת סל התרופות עמדה בפני אתגר קשה במיוחד. כבכל שנה, עוד ועוד תרופות טכנולוגיות מוגשות לסל אך התקציב נותר מצומצם: כ-1% מתקציב קופות החולים, בעוד שהמלצות מועצת הבריאות וגורמים מקצועיים במערכת הבריאות, הן שהתוספת השנתית צריכה להיות פרופורציונאלית לתקציב הקופות ולהתפתחות הטכנולוגיה, וצריכה לעמוד על 2% בשנה. אילו הייתה הממשלה מקבלת המלצות אלו, היו הרבה פחות חולים מאוכזבים השנה. בנוסף, המחסור בנציגות של חולים בוועדה היא בעיה מורכבת ועמוקה: אנו רואים חשיבות רבה בהכנסה גורם שיוכל להשמיע את קול ציבור החולים, הן את אלה שצריכים תרופה מצילת חיים והן את אלה שאיכות חייהם נפגעת עקב מצבם הרפואי ואין מי שישמיע את קולם. לבסוף, העלות הגבוהה של תרופות לטיפול במחלות נדירות שנידונו בהרחבה השנה מחייבת בחינה מחודשת של רשימת ה"מחלות הקשות" לפיהן מתוקצבות הקופות והתאמתה לאתגרים ולרמה הטכנולוגית של היום."